Cijene i popusti

Najpovoljnije cijene, redoviti popusti. Cijene su u svakom trenutku prikazane realno, nemaju skrivenih troškova.

 

Cijene


Cjene su izražene u kunama s uračunatim porezom na dodanu vrijednost. (preračunate u Euro na engleskoj verziji internet stranice). TheShop koristi standardnu politiku cijena koja osigurava da se svim našim kupcima naplaćuje ista konačna cijena, bez obzira na to gdje žive ili koji način plaćanja odaberu.

Popust prilikom plaćanja


Ako odaberu bankovni prijenos, s bankovnog računa platitelja (kupca) na bankovni račun primatelja (TheShop) (plaćanje putem internetskog bankarstva, opći novčani nalog, itd.) kao način plaćanja, kupci iz Hrvatske ostvaruju popust.

Svim našim kupcima odobravamo dodatni popust korisnika na osnovu zbroja svih akumuliranih narudžbi.Za sva gotovinska avansna plaćanja na račun, samo za kupce u Hrvatskoj
5%Popust korisnika za iznos akumuliranih narudžbi od 2000.- kuna
1%Popust korisnika za iznos akumuliranih narudžbi od 5000.- kuna
2%Popust korisnika za iznos akumuliranih narudžbi od 10000.- kuna
3%Popust korisnika za iznos akumuliranih narudžbi od 20000.- kuna
4%Ako korisnik napravi drugi račun na našem shopu sustav će ga tretirati kao sasvim novog korisnika.

Popust na količinu


Neki proizvodi imaju dodatni popust na naručenu količinu proizvoda. Isti je istaknut u detaljima proizvoda.