Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!
0

Uvjeti prodaje

Osnovni pojmovi

Ovim uvjetima definiraju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, koji podrazumjevaju uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezani uz korištenje internet stranice www.theshop.hr i online kupnje. Prodavatelj je trgovačko društvo Talus d.o.o.
Talus d.o.o.
Kneza Trpimira 179, 21220 Trogir, Hrvatska
OIB: 67167180902
Trgovački sud u Splitu Tt-10/1766-2 - MBS: 060264353
Tel: ++385 21 885 111
email: info@theshop.hr
Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice www.theshop.hr, u vlasništvu tvrtke Talus d.o.o.(u daljnjem tekstu The Shop). Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.

Osobni podaci i poslovna sposobnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Prihvaćanjem Uvjeta prodaje Kupac potvrđuje potpunost i istinitost podataka koje je dao o sebi, svoju poslovnu sposobnost, ovlaštenje za korištenje kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda putem The Shopa. The Shop ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi. The Shop, sukladno izjavi o privatnosti podataka, prikuplja isključivo podatke nužne za rad i izvršavanje preuzetih obveza.

Narudžba i sklapanje ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: kreditnom ili debitnom karticom za koju The Shop ima sklopljen ugovor o prihvaćanju, e-bankingom, općom uplatom i pouzećem. Napomena: Proizvode koji su dostupni sa odgođenim rokom isporuke nije moguće platiti pouzećem, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju plaćanja pouzećem dostavne službe, pri isporuci proizvoda, naplaćuju dodatnu naknadu za transfer novca koja je uključena u iznos cijene naručenog proizvoda i njegove dostave.
Narudžba se smatra zaprimljenom: U slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada The Shop dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe. U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada The Shop elektroničkim putem zaprimi narudžbu. U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, The Shop će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.
Ugovor se smatra sklopljenim: U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada The Shop dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe te kada se potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada The Shop zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, The Shop će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, The Shop isporučuje u najkraćemu mogućem roku. Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, The Shop se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu 1 radni dan. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, The Shop ne jamči raspoloživost proizvoda. Pristankom na Uvjete prodaje Kupac potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten (elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom proizvoda i računom) sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti.
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte.
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa.
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka.
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed.
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi.
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca.
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji.
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona.
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke.
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu.
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona.
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje.
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji.
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja.
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja.
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati.
20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Cijena/Naplata/Autorizacija

Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) cijene proizvoda istaknute su jasno i vidljivo.
Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u EUR - eurima i HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Sva će plaćanja biti izvršena u EUR - eurima. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Pravo na raskid ugovora - Informativni obrazac

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 72. određuje se pravo na jednostrani raskid ugovora.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 74. određuje se način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora.
(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 75. određuje se učinak jednostranog raskida ugovora.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 76. određuju se obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 77. određuju se obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora.
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača Članak 79. određuje se isključenje pd prava na jednostrani raskid ugovora. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(13) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora

Online rješavanje sporova

Regulativom Europske unije od 15.02.2016. godine sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme koju možete pronaći ovdje.

Pisani prigovor

Sukladno čl. 10 ZZP, The Shop vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na email info@theshop.hr ili putem pošte na adresu: Talus d.o.o., Kneza Trpimira 179, 21220 Trogir, Hrvatska. Po zaprimljenom prigovoru The Shop će obavijestiti kupca o primitku istog, te odgovoriti u roku od 15 dana.

Raspoloživost proizvoda

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.

Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske odnosno za međunarodnu dostavu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.
Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavnih službi i redovnom poštom. Međunarodna dostava predmet je dogovora kupca i The Shopa. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ako nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Besplatna dostava vrijedi samo na području Republike Hrvatske. The Shop se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora, osim ako nije drugačije ugovoreno. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.
Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati The Shopu jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev Kupca e-poštom, ponovo dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja, ili, da se naručeni proizvod preuzme na adresi The Shopa uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.
Kada The Shop putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, odnosno Primatelju, Kupac, odnosno Primatelj, dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, The Shop zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.
Kupac će robu dobiti zapakiranu u prikladnoj ambalaži koja je osigurava od oštećenja tokom uobičajene manipulacije u transportu. Prilikom dostave kupac je dužan provjeriti dali na ambalaži postoje oštećenja, a u slučaju da postoje isto reklamirati osobi koja je robu dostavila, te odbiti preuzeti pošiljku.
Ukoliko je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a u slučaju da to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata roizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Garancija

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

Nedostaci na proizvodu

Na zamjenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korištenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakiranju. Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak. Robu namijenjenu za povrat složite u originalnu ambalažu i obavezno priložite narudžbu i fakturu uz robu. Molimo Vas da ne zaboravite priložiti originalne dokumente jer bez njih nažalost nismo u mogućnosti zamijeniti robu.
The Shop ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manja oštećenja na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako oštećenja ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. The Shop ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom, te ako Kupac odnosno Primatelj, proizvod koriste na neodgovarajući način.
U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. The Shop odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11 (članci 400-422). The Shop odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. The Shop odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
The Shop ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji: ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. The Shop ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. The Shop odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Ograničenja korištenja i odgovornosti

Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima proizvođača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, The Shop zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.
Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i The Shop ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.
Korisnici internetske stranice www.theshop.hr (Kupci i Posjetitelji - osobe koje razgledavaju trenutnu ponudu proizvoda bez namjere kupnje) obvezuju se koristiti je u skladu sa važećim zakonskim propisima. The Shop ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. The Shop ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice The Shopa mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se The Shop ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način.

Primjena Uvjeta prodaje

Korištenjem usluga The Shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. The Shop je online trgovina i ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice The Shopa mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se The Shop ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način. Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.
Preuzmi Uvjete prodaje

24.07.2017. THE SHOP